Haku Urheilumarkkinointi 2017 avoin amk -opintoihin on käynnissä!

Haku Urheilumarkkinointi 2017 avoin amk -opintoihin on käynnissä!

Sport Business School Finland aloittaa elokuussa 2017 Urheilumarkkinoinnin 30 opintopisteen opintokokonaisuuden Haaga-Helian avoimessa amk:ssa. Koulutus on tarkoitettu liikunta-alalla ja -markkinoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille. Opintojen aikana käydään asiantuntijoiden johdolla läpi markkinoinnin eri osa-alueet käytännön esimerkkien ja teorian kautta. Samalla opiskelijat työstävät omaan työhönsä (seura, tapahtuma, markkinointiyhteistyö tms.) liittyvää kehittämishanketta, joka myös toimii opintojen päättötyönä. Opiskelijat tulevat tekemään opintojen aikana myös tiedonhankintoja omaan kehityshankkeeseensa liittyen ja tiedolla johtaminen, Sport Business Intelligence, tulee sisältymään kaikkien lähijaksojen teemoihin.

Suosittelemme, että jo opintoihin hakiessa suunnittelette miten tulevia lähijaksoja ja oppeja hyödynnätte käytännössä, yhdessä työnantajan ja/tai kehityskohteen kanssa. Opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja tehtävät tulevat liittymään vahvasti opiskelijoiden omaan työhön. Opintojen aikana huippuvieraamme avaavat alan ajankohtaisia teemoja ja onnistumisia kanssamme, samoin ryhmän sisällä sparrataan paljon opiskelijoiden omia kehityshankkeita. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Edellytämme koulutukseen osallistuvilta sitoutumista ja lähijaksojen priorisointia aikataulutuksessa. Lähijaksoille on osallistumisvelvollisuus, toki työelämä huomioiden.
Tule kehittämään itseäsi urheilumarkkinoinnin ammattilaisena ja tekemään urheilu- ja liikuntamarkkinoinnin alasta entistä ammattimaisempi!

Sport Business School Finland pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, muutoksista informoidaan hyvissä ajoin.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 450 euroa sisältäen Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun lukukausimaksut (3 lukukautta). Lukukausimaksut maksamalla opiskelija voi halutessaan suorittaa myös muita Haaga-Helian avoimen amk:n tarjonnassa olevia opintojaksoja.

Hakeminen!

Hae opintoihin viimeistään 11.6.2017 klo 23.55 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake täällä >>

Ryhmään voidaan ottaa mukaan enintään 20 opiskelijaa opintoihin liittyvän henkilökohtaisen sparrauksen takia. Opiskelijoiden hakuedeltävyys määräytyy hakijan kehittämishankesuunnitelman, pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja opiskelumotivaation perusteella. Täytä hakukaavake huolella ja suunnittele kehityshanke mahdollisimman hyvin.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan viikolla 24 henkilökohtaisesti pääsystä opintoihin.

Lisätietoja

Vili Nurmi

+358 50 910 6477

etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi

 

Opintojen alustava aikataulu:

 

Päivä

Pvm

Klo

Paikka

Aihe

To 31.8.2017 14–20 Helsinki Urheilumarkkinointi ennen, nyt ja tulevaisuudessa 
Pe 1.9.2017 8–15 Helsinki Sport Business Intelligence urheilumarkkinoinnissa
Ma 9.10.2017 14–20 Vierumäki Strategisen urheilumarkkinoinnin suunnittelu
Ti 10.10.2017 8–15 Vierumäki Strategisen urheilumarkkinoinnin suunnittelu
To 9.11.2017 12–20 Helsinki Future of Sport Marketing seminaari
Pe 10.11.2017 8–15 Helsinki Future of Sport Marketing seminaari
Ma 15.1.2018 14–20 Vierumäki Markkinointiyhteistyö
Ti 16.1.2018 8–15 Vierumäki Markkinointiyhteistyö
Ti 3.4.2018 14–20 Vierumäki Tapahtumamarkkinointi
Ke 4.4.2018 9–15 Vierumäki Tapahtumamarkkinointi
Ma 7.5.2018 14–20 Helsinki Brändin luominen
Ti 8.5.2018 9–15 Helsinki Brändin johtaminen
Ma 1.10.2018 14–20 Vierumäki Urheilu mediatuotteena
Ti 2.10.2018 8–15 Vierumäki Omien työelämän kehitystehtävien esitykset
To 8.11.2018 12–18 Helsinki Future of Sport Marketing seminaari
Pe 9.11.2018 8–15 Helsinki Future of Sport Marketing, todistusten jako


Recent News